top of page

Aandoeningen I Blaas en plasbuis

Urineverlies

incontinence.jpg

Urineverlies of urinaire incontinentie is een zeer frequente klacht die zowel bij vrouwen als bij mannen kan voorkomen. Bij vrouwen treedt urineverlies vaker op bij stijgende leeftijd of na bevalling. Bij mannen kan dit gebeuren als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting of na operaties aan de prostaat. 

Urineverlies kan zich uiten als stressincontinentie (verlies bij inspanningen, hoesten, niezen, lachen,...), als urge-incontinentie (plotse onhoudbare drang tot plassen) of als een combinatie van beide. De behandeling van de verschillende vormen verschilt sterk van elkaar.

bottom of page