top of page

Aandoeningen I Blaas I Urineverlies I Behandelingen

Male sling

 

De male sling operatie is een ingreep met als doel stressincontinentie bij de man te verhelpen.

Bij deze operatie wordt er onder de urinebuis een draagband (sling) geplaatst. Dit bandje ondersteunt de plasbuis en het het sluitmechanisme van de blaas.

Het bandje bestaat uit fijngeweven niet oplosbare kunststof. 

Via een insnede tussen de balzak en de anus wordt het bandje ingebracht. Er worden ook 2 kleine insnedes in de lies gemaakt.

Het bandje wordt op spanning gebracht en zal op korte tijd vergroeien met het weefsel eromheen.

De operatie kan onder volledige narcose of regionale verdoving (ruggenprik) gebeuren.

Na de operatie hebt u een sonde in de blaas. Deze wordt daags nadien verwijderd. Als u vlot kan plassen, kan u het ziekenhuis verlaten.

 

De eerste weken na de operatie kan u ongemakken ondervinden bij het zitten, best gebruikt u een kussen. Het is belangrijk de eerste 4 weken geen zware inspanningen te verrichten of te fietsen. U mag direct terug douchen maar dient nadien de wonde goed droog te houden.

 

Complicaties zijn niet frequent en verdwijnen meestal spontaan. Soms kan het tijdelijk niet mogelijk zijn om te plassen waarvoor u weer even een blaassonde nodig hebt. Zeer zelden komt het plassen nadien niet op gang en moet het bandje doorgeknipt worden. Een lokale bloeduitstorting is normaal, zelden treedt een wondinfectie op. Zelden treedt een kwetsuur aan de plasbuis op, waarvoor gedurende langere tijd de sonde dient te blijven zitten. Soms kan gedurende de eerste weken aandrang-incontinentie optreden en moet u frequenter en dringender plassen. Met medicatie kan deze (tijdelijke) klacht verholpen worden.

male sling.jpeg
bottom of page