top of page

Specialisaties I Kinderurologie

U kunt bij onze kinderurologen terecht met vragen over urinaire incontinentie en bedplassen.

Zo kunnen kinderen problemen hebben om droog te worden overdag, dit heet incontinentie diurna. Deze kindjes verliezen na de droogtraining nog steeds druppeltjes urine overdag of moeten heel frequent plassen. We adviseren in dit geval om uw kindje voldoende plat water aan te bieden overdag en drankjes met prik te vermijden. Bij blijvende last, kan een uroloog u verder helpen.  

Als kinderen ’s nachts blijven bedplassen bij het bereiken van de lagere schoolleeftijd, wat enuresis nocturna heet, kan er geopteerd worden voor een begeleide aanpak. U kunt uw afspraak bij de arts voorbereiden door een plasdagboekje bij te houden (volg deze link voor een voorbeeld).

De arts spoort mogelijke functionele of anatomische afwijkingen op die de incontinentie kunnen veroorzaken, om die vervolgens te behandelen. De arts kan de hulp inroepen van een bekkenbodem-kinesitherapeut om de kinderen correct te leren plassen en hun blaasfunctie zo te verbeteren.

Tijdens de raadpleging zal de arts uw kind onderzoeken en een echografie van de blaas en nieren uitvoeren. Er zal geluisterd worden naar de plas, stoelgangs – en drinkgewoontes van uw kind. Bijkomende informatie halen we uit een uroflowmetrie. Tijdens dit onderzoek registreert men hoe krachtig en vlot uw kind plast. Het onderzoek gebeurt bij voorkeur wanneer uw kind een volle blaas heeft.

Meer informatie over bedplassen:

http://www.drogenachten.be

 

Op de dienst urologie worden ook kinderen gezien met aandoeningen die een operatie vereisen.

Zo worden problemen van de voorhuid behandeld zoals een vernauwde voorhuid (fimosis). Afwijkingen ter hoogte van de penis zoals een buried penis (begraven penis) of hypospadie (te lage implantatie van het plasgaatje) worden beoordeeld en zo nodig behandeld.

Een veelvoud aan andere aandoeningen worden behandeld.

Problemen met de nieren zoals nierstenen kunnen behandeld worden met de niersteenverbrijzelaar of via een kijkoperatie. De arts gaat ook na waarom een kind nierstenen ontwikkelt.

De uroloog staat in voor de opvolging van kinderen met vesico-ureterale reflux waarbij er urine terugvloeit naar de nieren bij een volle blaas of tijdens het plassen en het kind zo gevoeliger is voor het ontwikkelen van nierontstekingen. Een vernauwing ter hoogte van de uitgang van de nier (pyelo-ureterale junctie stenose) wordt aangepakt via een kijkoperatie.

Verder zijn ook scrotale aandoeningen zoals een niet-ingedaalde testis (cryptorchidie) en een (water)breukje (hydrocoele (communicans)) standaard ingrepen op urologie.

Wanneer de teelbal plots heel veel pijn doet, moet men denken aan een ‘torsio testis’ of een teelbal die om zijn as is gedraaid. Hierbij krijgt de teelbal onvoldoende bloed aangevoerd en komt de teelbal in gevaar en dient het kind onmiddellijk door een arts gezien te worden.  

Hires Dr Maes Heleen.jpg

Dr. Heleen Maes

Hires Dr Verhamme Lieven.jpg

Dr. Lieven Verhamme

Goeman.jpg

Dr. Lieven Goeman

bottom of page