top of page

Aandoeningen I Blaas I Urineverlies I Behandelingen

Botoxinjecties in de blaas

Indien u last hebt van ongecontroleerd urineverlies kan u in aanmerking komen voor een behandeling met Botox.

 

Bij een normale blaasfunctie vult de blaas(spier) zich rustig en blijft de sluitspier dicht tot u bewust aangeeft dat u wil plassen. Bij een overactieve blaas krijgt u sneller plasdrang (‘dry overactive bladder’), dit kan zelfs gepaard gaan met urineverlies, dan wordt gesproken over een overactieve blaas met urine-incontinentie. In dit geval trekt de blaasspier samen nog voor u het toilet bereikt.

 

Dit probleem wordt vaak gezien bij neurologische aandoeningen (ruggenmergletsel, multipele sclerose, beroerte, ziekte van Parkinson, ...)

 

Dit type urineverlies kan echter ook optreden bij kinderen en volwassenen zonder een neurologische aandoening en is een veel voorkomend probleem.

 

Voor het opstarten van een behandeling zal uw arts vragen om een plasdagboek bij te houden en er kunnen bijkomende onderzoeken voorgesteld worden zoals een cystoscopie en/of urodynamisch onderzoek.

 


Wie komt in aanmerking voor botox?

Wanneer bij u een overactieve blaas of urge incontinentie vastgesteld werd, kan u in aanmerking komen voor een behandeling met Botox. Meestal wordt eerst gekozen voor een behandeling met medicatie maar wanneer een behandeling met medicatie onvoldoende hulp biedt of wanneer u de medicatie slecht verdraagt, kan een botox injectie in de blaasspier een oplossing zijn. 

 

Wat is een behandeling met botox?

Botulinetoxine A ‘botox’ is een neurotoxine geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Het product, de botox, wordt opgelost en wordt tijdens een cystoscopie met behulp van een naald op verschillende plaatsen in de blaasspier gebracht. Deze korte ingreep wordt vaak uitgevoerd onder algemene verdoving. In overleg met de patiënt kan de ingreep ook op de polikliniek uitgevoerd worden, de blaas wordt hiervoor licht verdoofd maar sommige prikjes kunt u nog voelen.

Hoeveel kost deze ingreep?

Er bestaat een nomenclatuurnummer voor de urologische ingreep zodat deze terugbetaald wordt door het RIZIV. Het product zelf is niet terugbetaald. Meestal volstaat één flacon Botox tijdens een behandeling, de kostprijs bedraagt 180 euro (per flacon). Indien u een neurologische aandoening of een hoog ruggenmergletsel heeft, is er volledige terugbetaling.

 

Wat te verwachten?

De eerste dagen kun u wat pijn ervaren ter hoogte van de blaas. Het effect van de botoxinjectie is ongeveer na 2 weken te voelen. Een tijdlang blijft de blaasspier slapper, dit uit zich in minder snel aandrang voelen en in een afname of volledig verdwijnen van het ongecontroleerd urineverlies. Na een tijdje (gemiddeld 9 maand) is er spontaan herstel en verdwijnt het effect van de behandeling. De behandeling kan dan veilig herhaald worden.

 

Risico’s.

De arts schat vooraf in of deze behandeling veilig is voor jou. Hierbij wordt uw thuismedicatie doorgenomen en dient u een blaasonderzoek te ondergaan. Ondanks een goede voorbereiding kan het zijn dat het product te krachtig werkt en u tijdelijk de blaas niet voldoende of zelf helemaal niet kan ledigen, dit zien we bij 5% van de patiënten. In dit geval dient de blaas tijdelijk (enkele weken tot een paar maand) via sondage geledigd te worden. Dit kunt u zelf aanleren (‘autosondage’). Zo nodig kan er ook tijdelijk een sonde geplaatst worden. U wordt in dit geval van nabij begeleid door uw arts.

 

Een botox injectie tijdens een urineweginfectie is niet aangewezen, deze dient eerst behandeld te worden.

Schermafbeelding 2021-07-19 om 19.43.05.png
bottom of page