top of page

Aandoeningen I Nieren I Nierstenen I Behandelingen

Extracorporeal Shockwave Lithotripsy of niersteenverbrijzeling​ (ESWL)

Vroeger werd ESWL onder algemene verdoving uitgevoerd. Nu is de techniek zodanig geëvolueerd dat zelfs geen verdoving meer nodig is.

Wist je dat de dienst Urologie AZ Delta met een nieuw type niersteenverbrijzelaar werkt, het tweede in zijn soort in België ?

Door een electromagnetisch systeem worden schokgolven opgewekt buiten de patiënt. Deze worden dan door een gelkussen verder geleid doorheen de patiënt. De golven worden op de steen gefocust die wordt gelokaliseerd met echografie of röntgenstralen. Hierdoor zal de steen worden verbrijzeld. Hoe zachter de samenstelling van de steen, hoe gemakkelijker deze wordt verbrijzeld. Bij harde of grotere stenen kunnen soms meerdere sessies nodig zijn. Een sessie duurt ongeveer 30-45 minuten.

Na de behandeling worden de steenfragmenten uitgeplast. Best wordt na de sessie enkele dagen in een zeefje geplast. De fragmenten kunnen dan voor analyse verstuurd worden. Uitplassen van de fragmenten kan gepaard gaan met wat bloed plassen of pijn. Wanneer koorts optreedt na de ESWL moet dringend een arts worden gecontacteerd!

ESWL wordt niet toegepast bij zwangerschap, bloedverdunners, urineweginfecties, morbide obesitas, uitzetting van de buikslagader,…

ESWL.png
ESWL.jpeg
bottom of page