top of page

Torsio testis

Wanneer de teelbal plots heel veel pijn doet, moet men denken aan een ‘torsio testis’ of een teelbal die om zijn as is gedraaid. Hierbij krijgt de teelbal onvoldoende bloed aangevoerd en komt de teelbal in gevaar. Iemand met hevige pijn ter hoogte van de teelbal dient dan ook onmiddellijk een arts te contacteren. De arts zal een onderzoek verrichten en beslissen of er ook een echografie en/of operatie moet gebeuren.

 

Mogelijke oorzaken van pijn ter hoogte van de teelbal.

  • Een gedraaide teelbal of ‘torsio testis’: hierbij zit de teelbal meestal hoger dan normaal.

  • Een ingeklemde liesbreuk: dit is een hard aanvoelende, pijnlijke opzetting in de lies die je niet kan terugduwen.

  • Een ontsteking van de teelbal of bijbal (‘orchitis’ of ‘epididymitis’).

  • Een torsio van de appendix testis.

 

Een tumor of gezwel in de teelbal daarentegen is meestal niet pijnlijk.

torsio.png
bottom of page