top of page

Aandoeningen I Nieren I Nierkanker I Behandelingen

RAPN.png

Robot geassisteerde partiële nefrectomie​ (RAPN)

Bij de partiële nefrectomie wordt enkel het gezwel uit de nier verwijderd. Hierbij wordt geprobeerd zo veel mogelijk gezond nierweefsel te sparen. Deze techniek wordt steeds nagestreefd, maar is bij te grote of centraal gelegen tumoren niet mogelijk.

Bij deze ingreep wordt de Da Vinci® robot gebruikt. In zeldzame gevallen is een open operatie via insnede nodig.

Na de operatie verblijft u 3-5 dagen in het ziekenhuis en dient u het nog een viertal weken rustig aan te doen.

De nierwerking kan tijdelijk wat verminderd zijn na de ingreep maar gaat bijna steeds volledig recupereren.

bottom of page