top of page

Behandelingen I Endoscopie - laparoscopie - robotchirurgie

In tegenstelling tot vroeger wordt zo veel mogelijk de omslag gemaakt naar minimaal invasieve operaties. Dit betekent dat geen grote insnedes meer gemaakt worden zoals bij de klassieke open operatie, maar dat gekozen wordt voor kleine insnedes voor de kijkoperaties of voor de natuurlijke weg voor de endoscopische operaties.

Heel wat urologische ingrepen gebeuren endoscopisch, zoals de ureteroscopie (verwijderen van nier  -  of urineleiderstenen),  TUR blaas (verwijderen van blaaspoliepen, HoLEP (laseroperatie van de prostaat),... Via de plasbuis wordt een camera tot aan de gewenste plaats gebracht, zodat de ingreep tot een goed einde kan gebracht worden. Er komen dus geen insnedes aan te pas, zodat het herstel meestal vlot verloopt.

Bij de laparoscopie of kijkoperatie worden via kleine openingen in de huid buisjes in de buikholte geplaatst waarlangs de verschillende instrumenten zoals camera, schaar, klem,... naar binnen gebracht worden. Om plaats te maken wordt de buik opgeblazen met koolzuurgas (CO2). Op deze manier kunnen problemen aan de inwendige organen behandeld worden. Indien een orgaan dient verwijderd te worden (bv. de nier), dan wordt op het einde van de ingreep één van de sneetjes wat groter gemaakt. Deze insnede is steeds kleiner als wanneer de operatie van meet af open zou gebeuren. Na een laparoscopische ingreep is er in vergelijking met de open operatie minder bloedverlies, minder pijn en zijn de mensen nadien sneller weer te been.

Ingrepen met de Da Vinci® robot zijn een verdere verfijning van de laparoscopie. Opnieuw worden buisjes in de buikholte gebracht waarlangs instrumenten (camera, schaar, klem,...) ingebracht worden. Deze zijn verbonden met de armen van de robot. Deze armen worden aangestuurd door de chirurg die aan de bedieningsconsole zit. Hier heeft de chirurg een sterk uitvergroot en ultra-scherp 3D-beeld. De robot zal geen zelfstandige bewegingen maken of beslissingen nemen. De instrumenten van de robot hebben een grotere bewegingsvrijheid dan bij de gewone laparoscopie en kunnen bewegen zoals het polsgewricht van een mens wat meer complexe stappen tijdens de operatie toelaat. Het herstel is vergelijkbaar met de gewone laparoscopische ingrepen.

endoscopie.jpeg
laparoscopie.png
Da vinci pols.png
davinci Xi.jpeg
bottom of page