top of page

Aandoeningen I Nieren I Nierstenen I Behandelingen

Percutane nefrolitholapaxie

Deze techniek werd voor het eerst beschreven in 1976. Bij deze techniek wordt het verzamelsysteem van de nier door de huid aangeprikt met een naald. Daarna wordt dit traject gedilateerd zodat een werkkanaal tot in de nier kan worden gebracht. Via dit werkkanaal kan dan met een nefroscoop in de nier worden gekeken, kunnen stenen in de nier worden verbrijzeld met de laser en kunnen fragmenten langs hetzelfde traject worden verwijderd. Het voordeel van deze techniek is dat grotere instrumenten kunnen worden gebruikt in tegenstelling tot de ureteroscopie, waardoor grotere steenfragmenten kunnen worden verwijderd.

In de loop van de jaren heeft de techniek veel wijzigingen ondergaan. De belangrijkste evolutie is dat de instrumenten voor PNL steeds kleiner zijn geworden. Ter vergelijking: bij de standaardtechniek wordt een traject gebruikt van 8 tot 10 mm, nu kan men een PNL procedure uitvoeren via een aanzienlijk kleiner traject van 3.3 tot 4.5 mm. Uiteraard komt niet elke steen hiervoor in aanmerking.

pnl.jpeg
bottom of page