top of page

Aandoeningen I Nieren I Nierkanker I Behandelingen

Radicale nefrectomie / nefro-ureterectomie

Bij de radicale nefrectomie wordt de volledige nier operatief verwijderd. Dit kan nodig zijn bij grote en/of zeer centraal gelegen tumoren van de nier of bij een chronisch beschadigde nier die klachten veroorzaakt (bv. infecties, pijn,...). Bij de nefro-ureterectomie worden de nier en de urineleider verwijderd. Dit gebeurt bij tumoren van de nierkelken, nierbekken of urineleider.

Meestal gebeuren deze ingrepen via een kijkoperatie (laparoscopie). Bij de nefro-ureterectomie wordt de Da Vinci® robot gebruikt. In zeldzame gevallen is een open operatie via insnede nodig.

Na de operatie verblijft u 3-5 dagen in het ziekenhuis en dient u het nog een viertal weken rustig aan te doen.

Met één resterende nier kan u een perfect normaal leven leiden. U dient wel op passen met het innemen van bepaalde medicatie, uw huisarts kan u hierbij advies geven. Ook is het belangrijk dat uw bloeddruk goed onder controle blijft en dat uw suikerwaarden niet te hoog worden.

nefrectomie.jpeg
bottom of page