top of page

Hot off the press: "Endoscopic Invisible Recurrence" in blaaskanker

 

Patiënten met oppervlakkige blaaskanker hebben een belangrijk risico op herval, maar ook op progressie tot een dieperliggende en meer gevaarlijke blaaskanker. Dit geldt voornamelijk voor patiënten in de hoog tot zeer hoog risico categorie.

De dienst urologie in AZ Delta speelt een voortrekkende rol in de behandeling van blaaskanker. Dit doen ze onder meer door deelname aan internationale studies zoals SUNRISE waarbij een chemotherapie-vrijlatend implantaat en/of systemische immunotherapie worden onderzocht.

In een recente publicatie in het tijdschrift Clinical Genitourinary Cancer beschreef dokter Karel Dewulf samen met collega’s uit het Institut Paoli-Calmettes uit Marseille een nieuwe klinische entiteit: de “Endoscopic Invisible Recurrence”. Deze tumoren zijn niet zichtbaar met een camera of in de urine daar het herval zich onder het slijmvlies van de blaas bevindt. Dankzij een MRI scan van de blaas werd het herval ontdekt en nadien met een kijkoperatie bevestigd. Spijtig genoeg was reeds 71% van de patiënten uitgezaaid op het moment van het lokaal herval. Dit onderstreept het belang van een vroegtijdige detectie van blaaskanker. Verder onderzoek moet uitwijzen of MRI van de blaas een rol kan spelen in het opvolgen van hoog risico patiënten na operatieve behandelingen en blaasspoelingen.

 

 

Lees meer via: https://www.clinical-genitourinary-cancer.com/article/S1558-7673(24)00107-1/abstract

journal.jpg
Karel.jpg

Dr. Karel Dewulf

bottom of page