top of page

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit sluit niet dat er toch incorrecte informatie kan te vinden zijn. De dienst urologie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik van die informatie en kan niet worden aangesproken op de al dan niet volledigheid van de informatie.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is zuiver informatief, indicatief, niet gericht aan individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. De dienst urologie kan deze informatie steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging wijzigen of verwijderen.

De publicaties of informatie op deze website zijn - tenzij anders vermeld - eigendom van de dienst urologie. De informatie en/of afbeeldingen of video mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd naar derden. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de dienst urologie. Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen namelijk onder de bescherming van het auteursrecht of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.

Op deze website staan links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van de dienst urologie staan. De dienst draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de  inhoud van de externe website waar de gebruiker naar kan doorlinken.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, door IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen. Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Zo wordt uw privacy bewaard. 

bottom of page