top of page

Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat

Bij de HoLEP wordt de patiënt onder volledige verdoving gebracht of gebeurt een ruggenprik. Via de plasbuis (endoscopie) worden een camera met laserinstrument tot aan de prostaat ingebracht. Met de laserstraal wordt het goedaardige weefsel in grote stukken van het kapsel van de prostaat losgemaakt. Deze stukken worden in de blaas geduwd, waar ze op het einde van de operatie met de morcellator worden fijngemalen en uit de blaas weggezogen. Daarna wordt nog een blaassonde geplaatst waarmee de blaas wordt gespoeld tot de volgende ochtend.

Voordelen van de HoLEP tov de TUR prostaat ("prostaatboring") en de open prostaatoperatie (de Millin of Hryntschak ingreep) zijn de kortere verblijfsduur en het lagere bloedverlies. Ook kunnen tov de TUR prostaat grotere prostaatvolumes behandeld worden.

Na de operatie kunnen de patiënten wel gedurende enkele weken blaasprikkelklachten hebben en hierdoor frequenter of dringender moeten plassen. Deze verdwijnen als de inwendige wonde thv de prostaat volledig genezen is.

Via deze link vindt u een artikel in Delta+, het wetenschappelijk magazine van AZ Delta.

holep.jpeg
bottom of page