top of page

Vasectomie

 

Wat is een vasectomie?

Sterilisatie bij de man staat ook bekend als een vasectomie. Tijdens de ingreep onderbreekt de uroloog beide zaadleiders, waardoor zaadcellen het zaadvocht niet kunnen bereiken en geen bevruchting meer kan plaatsvinden.

De ingreep kan gebeuren onder plaatselijke verdoving, hoewel een ingreep onder algemene narcose ook mogelijk is.

Vasectomie is één van de meest effectieve vormen van anticonceptie.

 

Hoe verloopt de ingreep?

Als u een vasectomie overweegt, komt u eerst op een controleraadpleging bij de uroloog om alles te bespreken. U kunt een afspraak maken op de raadpleging urologie via +32 51237008

 

De dag voor de ingreep

 • Stop 2 tot 7 dagen voor de ingreep met bloedverdunnende medicatie (afhankelijk van het type bloedverdunning). Uw arts zal dit voor de ingreep met u bespreken.

 • Gebeurt de ingreep onder lokale verdoving? Dan hoeft u niet nuchter te zijn. 

 • Gebeurt de ingreep onder algemene verdoving? Dan mag u 6 uur voor de ingreep niet meer eten en drinken.

 • Scheer de haren weg van de onderbuik, de penis en de balzak.

 

De ingreep

De ingreep neemt in totaal zo’n 15 tot 30 minuten in beslag.

 • U dient zich onderaan te ontkleden waarna u op de behandeltafel gaat liggen.

 • De verpleegkundige ontsmet uw onderbuik, penis en balzak en legt een steriel laken over u.

 • Na de verdoving maakt de uroloog een sneetje van 0.5 à 1 cm links en rechts in uw balzak. Hierdoor worden de zaadleiders naar buiten gehaald. De chirurg gebruikt steeds meerdere sterilisatietechnieken (onderbreken van de zaadleider, onderbinden van de zaadleider …) om maximale succeskans van de ingreep te bereiken.

 • De kleine wondjes worden gehecht met één of twee hechtingen, die vanzelf oplossen.

 

Nazorg

 • Na de behandeling onder lokale verdoving mag u onmiddellijk naar huis, maar u mag niet zelf met de auto rijden. Zorg er dus voor dat iemand u afzet en weer oppikt, of neem openbaar vervoer.

 • Na een ingreep onder algemene narcose dient u nog enkele uren in uw ziekenhuiskamer te blijven waarbij zal opgevolgd worden of er zowel chirurgisch als op vlak van narcose een gunstig herstel is.

 • Draag strak zittend ondergoed de dag van de ingreep tot 3 dagen erna aangezien dit de kans op nabloeding zal verkleinen.

 • Om bloeding te voorkomen doet u de eerste 2 weken na de ingreep best geen zware inspanningen. Vooral persen bij tillen van zware voorwerpen dient u te vermijden alsook sporten en fietsen. Als er zich toch een nabloeding voordoet, zal dit zichtbaar zijn door pijn en forse zwelling van één of twee kanten van de balzak. Neem in dit geval contact op met uw arts.

 • U kan zich vanaf dag één na de ingreep zeker douchen. Baden, zwemmen of sauna bezoek zijn echter afgeraden tot volledige heling van de wondjes in de balzak en verdwijnen van de hechtingen.
   

Let op! 

Over het algemeen is na twee weken weer seksuele gemeenschap mogelijk. U bent na de ingreep echter niet direct onvruchtbaar. In de zaadblaasjes en de prostaat zitten nog levende zaadcellen van vóór de ingreep. Gebruik daarom nog voorbehoedmiddelen tot uit de controle (na drie maanden) blijkt dat uw sperma geen levende zaadcellen meer bevat.

 

Hoe verloopt de opvolging? 

Drie maanden na de ingreep maakt u een afspraak bij de uroloog of huisarts. Lever één week voor deze afspraak een spermastaal in (maximaal één uur oud) om na te gaan of u niet meer vruchtbaar bent. Soms zal u gevraagd worden ook nog een tweede staal binnen te brengen vier maanden na de procedure.

 

Mogelijke risico’s en complicaties

 • Er is een zeer kleine kans dat de uiteinden van de zaadleiders weer aan elkaar groeien (rekanalisatie) en u opnieuw vruchtbaar bent. Dit is mogelijk ook al liet controle van het sperma na de ingreep zien dat er geen zaadcellen aanwezig waren. Dit komt bij ongeveer 3 op de 1000 patiënten voor, desondanks blijft vasectomie een zeer veilig vorm van anticonceptie.

 • Uw balzak kan na de ingreep gevoelig, pijnlijk en/of verkleurd zijn.

 • Sommige mannen ervaren tot maanden na de ingreep een wisselend, drukkend en/of pijnlijk gevoel in hun testikels, zonder dat er sprake is van een ontsteking of zwelling.

 • Er is een kleine kans op ontsteking na de ingreep, dit laat zich zien door zwelling, roodheid, een warmte gevoel en toenemende pijn van de balzak. Ook in dit geval neemt u best contact op met uw arts.

vasectomie foto.jpeg
bottom of page